Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 22:43 01/10/2020        Lượt xem: 2410

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.
Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ:
+ Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;
+ Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);
+ Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại nghĩa là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo thông tư 12/2011/TT-BTNMT.
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ sạch Phương Nam chuyên tư vấn thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và các hồ sơ môi trường khác cho các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, các cơ sở sản xuất, cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện, … trên địa bàn các quận huyện trực thuộc thành phố Cần Thơ và các tỉnh: An Giang; Hậu Giang; Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau...

1. Đối tượng thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (khi nào cần thực hiện đăng kí sổ chủ nguồn thải nguy hại)
 Cơ sở sản xuất kinh doanh phải đăng kí sổ chủ nguồn thải nguy hại khi: 
- Phát sinh CTNH có thời gian hoạt động lớn hơn 01 (một) năm;
- Phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng lớn hơn 600 (sáu trăm) kg/năm.
Theo Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, quy định:
- Trường hợp nếu cở sở chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi hay chưa chuyển giao được cho chủ xử lý chất thải nguy hại phù hợp thì phải cơ sở phải có văn bản báo cáo cho sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ 6 tháng theo quy định.
- Trường hợp chủ nguồn thải có giới hạn về số lượng, thời gian hoạt động và loại hình phát sinh CTNH thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải nguy hại.
2. Nguyên tắc xác định chủ nguồn thải CTNH
- Việc xác định chủ nguồn thải CTNH để đăng ký chủ nguồn thải và quản lý CTNH phải căn cứ vào nơi phát sinh CTNH;
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH bên ngoài cơ sở của mình phải có văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân quản lý nơi phát sinh về việc lựa chọn giữa một trong hai đối tượng này để đăng ký chủ nguồn thải CTNH trừ trường hợp CTNH phát sinh do sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng;
- Chủ nguồn thải CTNH được đăng ký chung cho các cơ sở phát sinh CTNH do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh hoặc được lựa chọn một điểm đầu mối để đại diện đăng ký chung đối với cơ sở phát sinh CTNH có dạng tuyến trải dài trên phạm vi một tỉnh.

3. Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (điều 13 thông tư 36/2015 TT-BTNMT)
    - Hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH:
       + Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư này;
       + 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;
      + Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư này.
    - Hồ sơ đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư này được thay thế bằng báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (điều 15 thông tư 36/2015 TT-BTNMT)
 - Chủ nguồn thải CTNH quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP phải đăng ký để được cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
 - Hồ sơ đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải:
     + Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư này;
     + Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu.

5. Trình tự, thủ tục đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH  (Khoản 1 đến Khoản 3 Điều 14 Thông tư này).
6. Xử phạt hành chính đối với hành vi không đăng kí chủ nguồn thải nguy hại (khoản 4 điều 21 nghị định 155/2016/NĐ-CP)
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc không đăng ký cấp lại chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

7. Căn cứ pháp lý thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.
-  Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

8. Hồ sơ cần thiết thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
- Giấy phép đăng kí kinh doanh/Giấy phép đầu tư;
- Quyết định phê duyệt ĐTM/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
- Đánh giá tác động môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản.

9. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Tin liên quan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây