Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

 21:03 01/10/2020        Lượt xem: 1259

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải
Công trình xử lý chất thải của dự án phải được vận hành thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải là các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (sau đây gọi chung là công trình xử lý chất thải).

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ sạch Phương Nam chuyên tư vấn lập kế hoạch vận hành thử nghiệm và các hồ sơ môi trường khác cho các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, các cơ sở sản xuất, cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện, … trên địa bàn các quận huyện trực thuộc thành phố Cần Thơ và các tỉnh: An Giang; Hậu Giang; Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau..
1. Đối tượng phải vận hành thử nghiệm
Các đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường bắt buộc phải hoàn thành các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
2. Căn cứ pháp lý lập kê hoạch vận hành thử nghiệm
- Luật bảo vệ môi trường năm 2014;
- Nghi định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
- Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của nghị định 40/2019/NĐ-CP;
- Nghi định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3.  Điều kiện để vận hành thử nghiệm

- Đã hoàn thành các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh ĐTM;

- Đã lắp đặt hoàn thành các thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục;
- Có quy trình vận hành các công trình xử lý chất thải;

- Có hồ sơ hoàn công công trình xử lý chất thải đã được bàn giao, nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ít nhất 20 kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm theo Mẫu số 09 Phụ lục VI Mục I Phụ lục nghị định 40/2019/NĐ-CP.

4. Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Từ 03 đến 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm.

5. Trách nhiệm của chủ dự án trong quá trình vận hành thử nghiệm

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án để được kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm; 

- Phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để quan trắc chất thải (lấy mẫu tổ hợp);

- Tự đánh giá hoặc thuê tổ chức có đủ năng lực tổng hợp và lập báo cáo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

6. Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án, nếu chất thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, chủ dự án phải thực hiện các biện pháp sau

- Dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án;

- Cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các công trình xử lý chất thải;

- Trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, chủ dự án phải dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án để được hướng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án

- Kiểm tra các công trình xử lý chất thải trong 05 kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm (trừ dự án xử lý chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại khoản 6 và khoản 6a Điều 10 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP). Trường hợp các công trình xử lý chất thải của dự án đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc phải có văn bản thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để chủ dự án vận hành thử nghiệm theo Mẫu số 10 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì buộc chủ dự án phải hoàn thành trước khi vận hành thử nghiệm;

- Chủ trì, phối hợp với chủ dự án để kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án trong trường hợp cần thiết;

- Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của chủ dự án liên quan đến việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và hướng dẫn chủ dự án khắc phục ô nhiễm, sự cố môi trường (nếu có) trong quá trình vận hành thử nghiệm;

- Có văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo Mẫu số 11 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc vận hành thử nghiệm, làm căn cứ để chủ dự án lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án theo quy định.
8. Xử phạt hành chính đối với hành vi không lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải (Theo điểm d khoản 1 điều 9 nghị định 155/2016/NĐ-CP) 

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo bằng văn bản đến các tổ chức nơi tiến hành tham vấn hoặc cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ít nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cơ quan có thẩm quyền nhận được văn bản thông báo.

 


 
Tin liên quan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây